Drink and Drag AGLA NY Fall Social Event

Hi AGLY NY Friends!

This month, instead of our regular meetings at the LGBT Center, AGLA NY is having a social event!

Please join us on Thursday November 14th @ 8:00 PM at Hardware Bar (697 10th Ave, New York, NY 10036; Between 47 & 48th St). We welcome you to come and meet your fellow AGLA NY members and enjoy happy hour ’till 9 and drag around 11!

Please RSVP by confirming your attendance on the Facebook event page: https://www.facebook.com/events/317825021693721/?ref=22

We hope to see you there!

Statement Against Armenian Police Proposal

The Armenian Gay and Lesbian Association of New York is alarmed that in August 2013 the Armenian police proposed a ban on “promoting non-traditional sexual relationships”, which would effectively target LGBT people in Armenia with prejudice. We call for the President, Prime Minister, and Parliament to strike down any further attempts to legislate discrimination against LGBT Armenians.

After the DIY bar bombing and attack on a cultural diversity march in Yerevan in May of 2012, it was clear that intervention was needed to guarantee human rights. But little has been done. Some LGBT Armenians, productive members of society, have been forced to leave Armenia after the events of last May in order to escape threats to their lives. The DIY firebombers have been sentenced with little more than a slap on the wrist. Recent violent threats against organizations that work for gender equality indicate the need for more protection, not persecution.

The police proposed Article 47.7 to the Administrative Violations Code, which threatened the civil rights of LGBT people and any individual or organization who would discuss LGBT issues in public. Though the bill was withdrawn, it seems it was only because it was poorly drafted, suggesting the motivation was merely an expression by the police of prejudice. The fact that the wording of the bill echoes legislation in Russia is even more disturbing, given the levels of violence waged against LGBT people there since its passage. Now that Armenia has signed on to a Customs Union with Russia, it seems the situation is dire, and that continuing emulation of Russian laws will follow.

AGLA NY and members of the Diaspora have been watching signs of human rights violations in Armenia with growing concern. We now ask the government to follow its own constitution in guaranteeing the rights of all its citizens by taking a stand against any future attempts to legislate against LGBT people.

————-

Նյու-Յորքի հայ գեյերի եւ լեսբուհիների ասոցիացիան (ԱԳԼԱ Նյու-Յորք) մտահոգ է այն փաստով, որ 2013թ. օգոստոսին սկզբում Հայաստանի ոստիկանությունը արգելք առաջարկեց «ոչ ավանդական սեռական հարաբերությունների վերաբերյալ քարոզչության» համար, ինչն արդյունավետ կերպով նախապաշարմունքներով կթիրախավորեր Հայաստանում ԼԳԲՏ մարդկանց: Մենք կո ́չ ենք անում Նախագահին, Վարչապետին եւ ԱԺ- ին վերջ դնել ԼԳԲՏ հայերի նկատմամբ խտրականության օրինականացման ցանկացած այլ փորձի:

2012թ. մայիսին Երեւանում DIY բարի պայթեցումից եւ մշակութային բազմազանության երթի վրա հարձակումից հետո պարզ էր, որ մարդու իրավունքների երաշխավորման համար անհրաժեշտ էր միջամտություն: Բայց շատ քիչ բան արվեց: Մի քանի ԼԳԲՏ հայեր, հասարակության օգտակար անդամներ ստիպված եղան լքել Հայաստանը անցյալ մայիսին կատարված իրադարձություններից հետո` խուսափելու համար իրենց կյանքին սպառնալիքներից: DIY-ը պայթեցնողները դատապարտվեցին դաստակի ապտակից մի փոքր ծանր պատժով: Գենդերային հավասարության համար աշխատող կազմակերպությունների նկատմամբ վերջերս տեղի ունեցեղ բռնի սպառնալիքները ցույց են տալիս, որ կա ավելի շատ պաշտպանության, այլ ոչ թե հալածանքի կարիք:

Ոստիկանությունը Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում նախաձեռնել էր Հոդված 47.7-ը, ինչը սպառնում էր ԼԳԲՏ անձանց քաղաքացիական իրավունքներին եւ ցանկացած այլ անհատի կամ կազմակերպության, եթե նրանք հանրայնորեն քննարկեին ԼԳԲՏ խնդիրները: Թեեւ օրինագիծը հետ կանչվեց, թվում է, որ դա արվեց միայն այն պատճառով, որ շատ վատ էր մշակված եւ արտահայտում էր ոստիկանության նախապաշարմունքային դրդապատճառները: Այն փաստը, որ օրինագծի ձեւակերպումը Ռուսաստանի օրենսդրության ընդօրինակումն է, շատ ավելի մտահոգիչ է, հաշվի առնելով օրենքի ընդունումից հետո այնտեղ ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ կատարվող բռնության մակարդակը: Հիմա, քանի որ Հայաստանը ցանկություն է հայտնել միանալ Ռուսաստանի հետ Մաքսային Միությանը, թվում է, որ իրավիճակը սոսկալի է, եւ որ Ռուսաստանի օրենքների կրկնօրինակման գործընթացը կշարունակվի:

ԱԳԼԱ Նյու-Յորքը եւ սփյուռքի ժողովուրդը մտահոգությամբ նկատում են Հայաստանում աճող մարդու իրավունքների ոտնահարուման դեպքերը: Մենք հիմա խնդրում ենք Կառավարությանը հետեւել իր սեփական Սահմանադրությանը` երաշխավորելով իր բոլոր քաղաքացիների իրավունքները, միջոցներ ձեռնարկել ԼԳԲՏ անձանց դեմ ուղղված ցանկացած օրենքի ընդունման հետագա փորձի դեմ:

http://aglany.org

General Meeting Wednesday October 9 2013

Hi Friends!

 

AGLA NY Will be having a regular monthly meeting this Wednesday at 7PM as the New York LGBT Center. The address is 208 W. 13th St. in Manhattan.

 

If you are planning to attend, please RSVP to info@aglany.org so we can make sure there is enough seating. 

 

The final two meetings of the year will be:

11/7/2013 & 12/11/2013

Thanks and we hope to see you there!

AGLA NY Featured in MirrorSpectator

AGLA NY Featured in MirrorSpectator

Hi AGLA Friends!

Just wanted to share with you an article published in July about our First Annual AGLA Benefit!

General Meeting Thursday 9/19/2013 @ 7PM

Hello AGLA NY members,

We are having a general meetingThursday, 9/19 at the New York LGBT Center at 7pm. If you’re not familiar with the Center, it’s at 208 W. 13th St. in Manhattan.

If you are planning on attending, please RSVP to info@aglany.org so we can make sure there is enough seating.

Thanks and see you there!

Meeting at the Center Wed Aug 15, 2013 (Updated)

Updated: Please note our general meeting has been changed to this Thursday, 8/15 at the LGBT Center

Our next general meeting is going to be Wednesday 8/15, 2013 at 7:00PM at the NYC LGTB Center. If you’re not familiar with the Center, it’s at 208 W. 13th St in Manhattan.

If you are planning on attending, please let us know so we can make sure there is enough seating.

See you there!

All members new and old are welcome to attend and help us plan our upcoming events for the coming year.

We will be scheduling monthly meetings and several events for the Fall season so please try to attend so that we can meet everyone.
Hope to see you there!

AGLA NY General Meeting
Wednesday Aug 15th, 7:00PM

LGTB Center
208 W 13th St (Btw 7th & 8th Aves)
New York, NY
http://www.gaycenter.org/

Return to Asbury 2013 – August 2-4th – Armenian Kef Weekend at the Beach!

AGLA NY is proud to be a co-sponsor of the 2013 Return to Asbury – Armenian KEF Weekend!

RETURN TO ASBURY 2013 – AUGUST 2-4th
ARMENIAN KEF WEEKEND AT THE BEACH!

64424_591925827485381_1429433363_n
After 40 years, Armenians will be making their second appearance in mass in Asbury!
 
For Armenians on the East Coast in the 1950s and 60s, Asbury Park, New Jersey was THE place to come together on summer weekends. Days were spent on the beach and in the water, and at night everyone would gather at places called the Hye Hotel, the Van Hotel, the Sunset Lounge and the Hye-Da-Way kef room…crowds lining the sidewalks, late night hook-ups, and the sounds of oud and doumbeg filling the air.
With Return to Asbury, we’re bringing back this summer tradition — in perfect symmetry with the historic beach town of Asbury Park, which is currently in the midst of its own exciting rebirth!
 
Friday, August 2nd
Start the weekend off at the Watermark Lounge on Asbury Park’s boardwalk, 6PM+
 
Saturday, August 3rd
Join us for a day at the 7th Avenue Beach in Asbury Park from noon onward. Entry is $6 at gate.
Tavloo tournament at 11 AM at Berkeley Oceanfront Hotel. RSVP required to secure sufficient space.
KEF PARTY - 8PM to 1AM. KEF Style party featuring live Armenian music and mezze at the historic Berkeley Oceanfront Hotel. Music by: The Artsakh Band, Michael Gostanian Ensemble, & DJ Robbie
Tickets $50 until July 15, $65 until August 4, $85 after.
ADVANCE PURCHASE REQUIRED.
Tickets can be purchased at http://returntoasbury.eventbrite.com/

Because of restrictions with the venues, tickets cannot be sold at the door. Please plan ahead! 

For hotel information, please contact:
Berkeley Oceanfront Hotel
1401 Ocean Avenue, Asbury Park, NJ
(732) 776-6700

Quote “KEF” for $219/night (two-night stay)

facebook.com/returntoasbury

Have a story or photo to share from the past? Please submit them at returntoasbury@gmail.com.

This event is sponsored by the ASA.
Additionally, we thank the following organizations for their support:

AGBU YP Philadelphia • AGLA NY • ARMNET-NY • ARMNET-DC • AYF • ACYOA Philadelphia • Knights of Vartan • SOAR • Fund for Armenian Relief

Event proceeds to benefit Camp Haiastan, Camp Nubar & St. Vartan Camp.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 63 other followers